Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số Vitapia 7000K, Trismed, Hàn Quốc

Model: Vitapia 7000K
Hãng sản xuất: Trismed
Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: hết hàng