Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số MP1300, MEK, Hàn Quốc

Model: MP1300
Hãng sản xuất: MEK
Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: hết hàng