Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số MP1000NT Plus, MEK, Hàn Quốc

Model: MP1000NT Plus
Hãng sản xuất: MEK
Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: hết hàng