Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Finecare Plus, Wondfo

Liên hệ

Model: Fincare Fia Meter Plus
Hãng sản xuất: Wondfo
Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm: Ngừng kinh doanh