Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Finecare Fia Meter, Wondfo

Liên hệ

Model: Fincare Fia Meter
Hãng sản xuất: Wondfo
Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm: Ngừng kinh doanh