Máy Tạo Oxy 5 lít Homed JLO-590SI

Liên hệ

❖ Hãng sản xuất: HOMED

❖ Công nghệ: Mỹ

❖ Bảo hành: 18 tháng