Máy siêu âm 4D Acuson NX3, Siemens

Liên hệ

Model: Acuson NX3
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Siemens Healthcare

Sản phẩm: Ngừng kinh doanh

 

Danh mục: