Máy rửa phim X-quang YP 33, Taixing

Liên hệ

Model: YP33
Hãng sản xuất:
Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm: Ngừng kinh doanh