Máy phân tích điện giải 4 thông số Na +, K +, Cl-, Ca++, EasyLyte Expand, Medica, Mỹ

Model: EasyLyte Expand
Hãng sản xuất: MEDICA
Xuất xứ: Mỹ

Sản phẩm: Hết hàng