Máy phân tích điện giải 3 thông số Na +, K +, Cl- EasyLyte Plus, Medica, Mỹ

Model: EasyLyte Plus
Hãng sản xuất: MEDICA
Xuất xứ: Mỹ

Sản phẩm: Hết hàng