Máy Giặt Công Nghiệp Fagor LR

Liên hệ

Sản phẩm máy giặt công nghiệp Fagor LR bao gồm :

– LR 10 với các mã : ME , MV , MPC , MPE MPAC

– LR 13 với các mã : ME , MV , MPC , MPE MPAC

– LR 18 với các mã : ME , MV , MPC , MPE MPAC

– LR 25 với các mã : ME , MV , MPC , MPE MPAC

Sản phẩm: Ngừng kinh doanh