Máy Giặt Công Nghiệp Fagor LBS

Liên hệ

1172x1053x1690mm với các model: LBS/E-27 MP và LBS/V-27 MP.
1292x1053x1690mm với các model: LBS/E-33 MP và LBS/V-33 MP.
1612x1053x1690mm với các model: LBS/E-49 MP và LBS/V-49 MP.
1965x1053x1690mm với các model: LBS/E-67 MP và LBS/V-67 MP.
1745x1345x1960mm với các model: LBS/E-100 MP và LBS/V-100 MP.