Máy đường huyết On Call EZ II Acon

Liên hệ

Model:On Call EZ II
Hãng sản xuất:Acon
Xuất xứ:Mỹ

Sản phẩm: Ngừng kinh doanh