Máy điện tim 6 kênh Cardipia 400H, Trismed, Hàn Quốc

Model: Cardipia 400H
Hãng sản xuất: Trismed
Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: hết hàng