Máy điện tim 12 kênh Cardipia 400H, Trismed, Hàn Quốc

Liên hệ

Model: Cardipia 800H
Hãng sản xuất: Trismed
Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Hết hàng