Hệ thống xử lý ảnh X-quang kỹ thuật số CR FCR Prima T2, Fujifilm

Liên hệ

Model: FCR Prima T2
Hãng sản xuất: Fujifilm
Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm: Hết hàng