Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy xét nghiệm sinh hóa máu

Máy xét nghiệm sinh hóa BA-88A Mindray

Liên hệ
Liên hệ

Máy xét nghiệm sinh hóa máu

Máy XN sinh hóa tự động BS-120 Mindray

Liên hệ

Máy xét nghiệm sinh hóa máu

Máy XN sinh hóa tự động BS-200E Mindray

Liên hệ

Máy xét nghiệm sinh hóa máu

Máy XN sinh hóa tự động BS-400 Mindray

Liên hệ